Kam patří tříděný odpad: velký průvodce

Kam patří tříděný odpad: velký průvodce

Třídění odpadu snižuje množství odpadků končících na skládkách, šetří přírodní zdroje a snižuje potřebu těžby nových materiálů. Kromě toho recyklace ušetří energii a snižuje emise skleníkových plynů, což pomáhá v boji proti klimatickým změnám.

Obsah článku

Jak správně třídit odpad

Třídění odpadu je snadné. Stačí dodržovat několik základních principů. 

 • Papír: Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, letáky, krabice, obálky bez plastových okének a další čistý papír. Z poznámkových bloků odstraňte před vyhozením plastové spirály a do papíru vhoďte opravdu jen čistý papír. 
 • Plast: Sem řadíme PET lahve, plastové obaly od potravin, čisté jogurtové kelímky nebo plastové tašky. Dbejte na to, aby plastové obaly byly vždy vypláchnuté a bez zbytků jídla.
 • Sklo: Do skleněného kontejneru patří láhve, sklenice a jiné skleněné obaly. Je důležité odlišovat barevné sklo od bílého, protože se recyklují zvlášť. Neodhazujte do skla keramiku či porcelán, tyto materiály recyklační proces narušují.
 • Kovy: Konzervy, plechovky, víčka od sklenic a další kovové obaly je možné recyklovat. Před odhozením je vždy vypláchněte. 
 • Bioodpad: Zahrnuje zbytky ovoce, zeleniny, kávovou sedlinu nebo čajové sáčky. Bioodpad vyhoďtě do speciálních bio kontejnerů nebo ho kompostujte.
 • Nebezpečný odpad: Baterie, elektronika, léky, chemikálie a barvy nesmí končit v běžných odpadcích. Tyto materiály vyžadují speciální způsob likvidace.
 • Velkoobjemový odpad a elektroodpad: Starý nábytek, elektronické přístroje a další velké předměty často vyžadují speciální sběrné místo nebo organizovaný odvoz.

Co do kontejnerů na tříděný odpad nepatří

Při třídění odpadu je důležité uvědomit si, co do jednotlivých kontejnerů nepatří, aby recyklační proces probíhal co nejefektivněji. Zde je přehled materiálů, které by se neměly dostat do kontejnerů na papír, plast, bioodpad, sklo a kovy.

Papír

Do kontejnerů na papír nepatří:

 • Pokrytý papír (např. mastný nebo potažený voskem či plastem)
 • Pečicí papír
 • Papírové ručníky a kapesníky
 • Obálky s plastovými okénky
 • Fotografie
 • Tapety
 • Laminovaný papír a papír s metalickou úpravou

Plast

Do kontejnerů na plast nepatří:

 • Silně znečištěné obaly (např. od oleje)
 • Plastové výrobky, které nejsou obaly (např. hračky, CD/DVD disky)
 • Plasty obsahující nebezpečné látky (např. motorový olej)
 • PVC materiály (např. okna, potrubí)
 • Polystyren (EPS) ve velkých blocích z obalového materiálu

Bioodpad

Do bioodpadu nepatří:

 • Maso a masné výrobky
 • Tuky a oleje
 • Velké kosti
 • Citrusové kůry (kvůli pesticidům mohou být problémem v kompostu)
 • Odpad z domácích zvířat
 • Pečivo a zbytky zpracovaných potravin

Sklo

Do kontejnerů na sklo nepatří:

 • Keramika a porcelán
 • Zrcadla
 • Skleněné výrobky, jako jsou pyrexové nádobí, žárovky, auto sklo
 • Okenní sklo a sklo z obrazových rámečků
 • Láhve s nebezpečnými látkami (např. chemikálie)

Kovy

Do kontejnerů na kovy nepatří:

 • Elektroodpad (např. malé spotřebiče, baterie)
 • Stavební materiál
 • Kovy obsahující nebezpečné látky (např. barvy, rozpouštědla)
 • Velké kusy kovů, které by mohly poškodit zařízení na recyklaci

Kam vyhodit olej z pečení

Vyhazování oleje z pečení vyžaduje zvláštní pozornost, protože nevhodné způsoby likvidace mohou vést k závažným problémům v kanalizačním systému a negativně ovlivnit životní prostředí. Olej by se nikdy neměl vylévat do dřezu, toalety ani jiných odpadových systémů. Zde jsou správné způsoby, jak se oleje zbavit:

 • Malé množství oleje: Pokud jde o menší množství oleje (např. zbytek po smažení), nejlepší je nechat olej ztuhnout a poté ho vyhodit do běžného komunálního odpadu. Olej můžete absorbovat pomocí papírových ručníků nebo nalít do nádoby (například do prázdné konzervy), nechat ztuhnout a poté vyhodit.
 • Větší množství oleje: Větší množství oleje vyžaduje speciální postup. Mnoho měst a obcí nabízí sběrná místa nebo kontejnery určené přímo pro likvidaci použitého oleje. Tyto služby umožňují recyklaci oleje a jeho přeměnu na biopalivo nebo jiné užitečné produkty.
 • Recyklační centra: Některá recyklační centra přijímají použitý olej. Je dobré se předem informovat o možnostech v vaší lokalitě.
 • Speciální akce pro sběr nebezpečných odpadů: Některé obce organizují sběrové akce pro nebezpečný odpad, kam můžete přinést i použitý olej.

Zdroj obrázku: Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *